Általános Szerződési Feltételek

Előszó

A

www.bookgoodlook.com az mRaP GmbH, Pulvermühlweg 11, 3250 Wieselburg, Österreich által üzemeltetett online felülete Érdeklődők (foglalók, vásárlók), illetve szépségipari szolgáltatások Ajánlattevői (szalonok) részére. Az mRaP GmbH kizárólag az online felületet bocsájtja a Felhasználók rendelkezésére. Az mRaP GmbH nem jelenik meg az oldalon (szépségipari szolgáltatások) vásárlójaként vagy (szépségipari szolgáltatások) eladójaként. A www. bookgoodlook.com az alábbi domain címeken keresztül érhető el:

  • www.bookgoodlook.at
  • www.bookgoodlook.de
Az alábbi rendelkezések szabályozzák a www.bookgoodlook.com oldalon való részvétel feltételeit és határozzák meg az Online piactér használatának alapszabályait. A www.bookgoodlooking.com oldalra a következőkben a „Felület” vagy az „Online piactér” megnevezéseket használjuk. A továbbiakban a következő megnevezések szinonimaként kerülnek használatra: a felület látogatói, érdeklődői és felhasználói.

1. Az ÁSZF hatásköre

Jelen ÁSZF minden üzleti kapcsolatra kiterjed, amely a Felület látogatói, Érdeklődői és Felhasználói, valamint a www.bookgoodlook.com Üzemeltetője, az mRaP GmbH között jött létre. A kapcsolódó és egyéb megállapodások írásos formát követelnek. A Felület látogatói, érdeklődői és felhasználói kijelentik, hogy jelen ÁSZF számukra teljes mértékben hozzáférhető, elolvasták, megértették és teljes mértékben elfogadják azt.

2. A www.bookgoodlook.com

A www.bookgoodlook.com oldal szépségszalonok azon időpontjait közvetíti ki, amelyeket a szalonok rendelkezésére bocsájtottak az Felület számára. A szalonok a következőkben Partnervállalatokként kerülnek megnevezésre. A Partnervállalatok által kínált időpontokat a Felhasználók a weboldalon keresztül lefoglalhatják. A foglalás után a Felhasználó az általa megadott e-mail címre kap egy foglalási visszaigazolást. A Felhasználó egy időpont lefoglalásával egy szalonban egy konkrét időpontot foglal.

Foglaláskor a Felhasználónak a foglalás sikerességéhez a kell adnia valódi, saját és személyes adatait. Ezek a következők:

  • Keresztnév
  • Vezetéknév
  • személyes e-mail cím
Amennyiben a megadott adatok nem valósak, a www.bookgoodlook.com oldal a törvényes eszközök segítségével eljárást indíthat az ügyben. Foglalások harmadik személy megbízásából vagy nevében nem fogadhatóak el és ellentmondanak az ÁSZF-ben foglaltaknak. A foglalások nem ruházhatók át harmadik félre.

A foglalási visszaigazolás felmutatása a szalonban megerősíti, hogy az időpontot valójában a Felhasználó foglalta.

3. Szerződő fél és a szerződés teljesítése

Egy ajánlat lefoglalása után a Felhasználó e-mailben kap egy foglalási visszaigazolást. E visszaigazolás kiküldésével szerződés jön létre. A Felhasználó szerződő fele az a Partnervállalat, amelynél a foglalás lebonyolításra került. A szerződés teljesítéséért a Partnervállalat a felelős, mivel a www.bookgoodlook.com kizárólag közvetítő szerepét tölti be. Ebből kifolyólag a Felhasználó az időpont foglalásából származó igényeit kizárólag a Partnervállalattal szemben - és nem a Felülettel szemben - érvényesítheti.

4. A foglalás menete

A Felhasználók vezeték- és keresztnevük, valamint e-mail címük megadásával foglalhatnak időpontot. A Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Hamis adatok megadása a további foglalásokból való kizárást eredményezi. Foglalásokkal kapcsolatos követeléseknek nincs helye. Egy ajánlatot az időpont (dátum és időpont), a Partnervállalat, valamint a szolgáltatás kínált maximális köre határoz meg. A szolgáltatás maximális köre a lefoglalt időpontban maximálisan elvégzendő szolgáltatásokat jelenti. A Felhasználó ígéretet tesz, hogy a foglalt időpontot felhasználja. A Felhasználó jogkötöttségre irányuló akarattal bonyolítja le foglalását. A www.bookgoodlook.com a törvényes eszközök segítségével eljárást indíthat olyan foglalások esetén, amelyek jogkötöttségre irányuló akarat nélkül kerültek lebonyolításra.

5. A foglalás díja

A foglalások lebonyolításáért NEM kerül foglalási díj felszámításra.

6. A foglalás lemondása

Amennyiben egy foglalás lemondásra kerül, az egy egyértelmű linken keresztül történik, amelyet minden foglalást visszaigazoló üzenet tartalmaz. A Partnervállalatnál történő közvetlen lemondás a www.bookgoodlook.com ÁSZF-je értelmében érvénytelennek számít.

7. Távolmaradás

Távolmaradásnak számít, ha a Felhasználó előzetes lemondás nélkül nem érkezik meg egy lefoglalt időpontra. A Felület távolmaradás esetén fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználót kizárja a Felület jövőbeni használatából.

8. Reklámok és tájékoztatás kiküldése elektronikus formában

A Felhasználó beleegyezik, hogy elektronikus formában reklámokat és tájékoztatást (hírlevél...) kapjon. Ezekről bármikor leiratkozhat.

9. Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

Az Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések című leírás az ÁSZF lényeges eleme és a link alatt található meg. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával beleegyezik abba is, hogy elolvasta, megértette és teljes mértékben egyetért az Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezésekkel.

10. A www.bookgoodlook.com

oldal elérhetősége

A Felület célja, hogy korlátozás nélkül elérhető legyen. Nem zárható ki azonban, hogy olyan a Felület hatáskörén kívül eső körülmények adódnak, amelyek korlátozzák a Felület elérését. A regisztrált felhasználók nem használhatnak olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb programokat, amelyek a Felület működését korlátozzák. Továbbá olyan tevékenységet sem lehet folytatni az oldalon, amely a Felület túlterheltségéhez vezet. A Felületen mentett tartalmak nem másolhatók vagy terjeszthetők az mRaP GmbH előzetes beleegyezése nélkül, valamint nem használhatók fel egyéb módon vagy sokszorosíthatók. Ez vonatkozik a keresőrobot vagy más automatikus mechanizmus általi másolásra is.

11. Szankciók és kizárás

Amennyiben konkrét bizonyítéka van arra, hogy a Felhasználó a törvényi előírásokat, harmadik fél jogait, az ÁSZF-et megsértette vagy egyéb jogos oka van, beleértve a Partnervállalatok és más Felhasználók csalárd tevékenységek elleni védelmét, a Felület a következő intézkedéseket hozhatja:

  • A Felhasználó figyelmeztetése,
  • A Felület használatának korlátozása,
  • A Felhasználó végleges kizárása,
A Felület az intézkedés kiválasztásakor figyelembe veszi az érintett Felhasználó jogos érdekeit, különösen, hogy van-e arra vonatkozóan bizonyíték, hogy a szabálysértést nem a Felhasználó követte el. A Felület egy Felhasználót véglegesen is kizárhat (végleges kizárás), ha a kizárás más Felhasználó vagy Partnervállalat érdekeit védi és/vagy hamis kapcsolatfelvételi adatok kerültek megadásra, különösen egy hamis vagy érvénytelen e-mail cím és/vagy átruházott felhasználói fiók esetében. Miután egy Felhasználó véglegesen kizárásra került, nincs lehetősége felhasználói fiókjának helyreállítására.

12. Felelősségkorlátozás

Az mRaP GmbH kizárólag az üzemeltetéshez szükséges technikai szolgáltatásokat nyújta. Az mRaP GmbH nem felel a Partnervállalatok által feltöltött tartalmakért (árak, ajánlatok...). Az mRaP GmbH, a személyi sérülések kivételével, kizárólag súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetén vonható felelősségre. Közvetett károk kárpótlásának felelőssége, különösen elmaradt haszon esetén kizárólag súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés esetén áll fenn.

13. Az ÁSZF módosításai és elkülöníthetőség

A Felület fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, indoklás nélkül módosítsa az ÁSZF-et. A Felhasználó beleegyezik, hogy az ÁSZF módosításáról az általa megadott e-mail címre kiküldött üzenetben kapjon értesítést. Amennyiben a Felhasználó az üzenet megérkezésétől számított 2 héten belül e-mailben vagy írásos levélben nem jelzi ellenvetését, elfogadja a módosításokat. A Felület a módosítás bejelentésekor a Felhasználókat a kéthetes fellebbezési határidőre köteles figyelmeztetni. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a változtatásokat, a Felület további használata nem lehetséges. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, a többi rendelkezés ettől még nem változik. Az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés helyettesíti, amely az érvénytelen rendelkezéshez jogerős módon, gazdaságilag a legközelebb áll. Ugyanez érvényes az esetleges hiányos rendelkezésekre.

14. Joghatóság

Az Osztrák Köztársaság törvényei érvényesek. A joghatóság az mRaP GmbH tárgyban és helyben felelős bírósága.


Az ÁSZF kelte: 2014. 07. 31.